top of page
IC_logo_final.png

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Inca Medica pro Vás otevírá novou službu profesionální psychologické poradny

Psychoterapie
a osobnostní rozvoj

Témata, na která se můžeme společně zaměřit

v rámci psychologické terapie:

Psychologická navigace ke xenonové terapii

––––––––

Integrace zážitků ze změněných stavů vědomí (zážitky s sebeexploračními metodami, jako jsou psychedelika, meditační techniky, či šamanské ceremonie.)

––––––––

Existenciální a psychospirituální krize.

––––––––

Poradenství v oblasti adiktologických problémů a motivace pro vnitřní změnu.

––––––––

Pomoc se sestavením indivuálního plánu pro řešení životní krize, vzniklé následkem hluboce zakotvených, dysfunkčních vzorců chování a myšlení. 

––––––––

Práce s rozvíjením sebereflexe. Náhled na původ vnitřních konfliktů a psychologických obran.

PROFIL PSYCHOTERAPEUTA

Od 16 let jsem se zajímal o kulturu domorodých kmenu Latinské Ameriky a každoročně jsem pořádal expedice do Amazonie v rámci studia entheogenního šamanismu. Což je sebeexplorační směr založený na užívání vědomí rozšiřujících rostlin a jehož hlavním rysem je práce s hlubinnou introspekcí a psychofiziologickou regenerací. Kromě Latinské Ameriky jsem měl též možnost seznámit se s šamanskou tradicí Jihovýchodní Asie a Sibiře. Paralelně jsem se zabýval studiem psychologie a východní filosofie, především zen-buddhismu a taoismu. Po dosažení magisterského titulu jednooborové psychologie jsem se zaměřil na práci v oblasti léčby deprese, psychologických traumat, problematiky drogové závislosti a psychospirituální krize.

Alex_360x360).jpg

 

Alex Cilvikovský, Ph.D.

Psychologická navigace
ke xenonové terapii.

Na základě psychologické konzultace, jejíž cílem je zviditelnění zdroje psychologického “problému” (úzkost, strach, existenciální krize, napětí a stres, či intrasubjektivní konflikty), lze následně využít antidepresivního a vědomí rozšiřujícího účinku xenonu, pro rozřešení dříve rezistentního problému. 

V “běžném” stavu vědomí zůstává zdroj psychického problému často skryt, protože ovlivňuje myšlení a introspektivní kapacitu. Třeba přítomnost strachu, stěží dovolí v poklidu nahlédnout na mechanismus jeho vzniku, nebo je málo pravděpodobné, že člověk opustí myšlenkové ruminace*, pokud se nachází ve stavu hluboké deprese. Kromě běžných psychoterapeutických postupů, může řešení vnitřních problému přinést změna vědomí, která dovolí “nahlédnout” na problém komplexně a nezatíženě jeho rušivým vlivem. Podobně to jednou vyjádřil A. Einstein: “Nelze vyřešit problém na stejné úrovni vědomí, jenž ho vytvořilo”. 

Jedním z důležitých účinků xenonu, je jeho schopnost regenerovat mysl od nahromaděné tenze a psychické únavy, následkem čehož se uvolňuje mnoho energie. Toto uvolnění způsobí pocit volnosti, lehkosti a emoční pružnosti, což je poměrně důležitý okamžik, neboť demonstruje možnost toho, jak může psychika fungovat, když není zatížená stresem a vnitřními konflikty. Pokud byl zdroj psychologického “problému” identifikován, vnitřně přijat a uzavřen, výrazně se zvýší pravděpodobnost toho, že onen stav volnosti neodezní stejně rychle, jako se objevil. Psychologická konzultace může sloužit nejen jako příprava pro xenonovou terapii (pomoc při identifikaci problému a jeho zdroje) ale i jako následná, podpůrná terapie, při které lze verbalizovat k jakým psychickým změnám během inhalace došlo, případně, zda se vyskytly nějaké komplikace, či jakým způsobem lze získanou zkušenost integrovat do každodenního života. 

 

* Ruminací nazývají psychologové mentální stav, kdy něco v mysli opakujeme stále dokola. Takový stav pro nás nejen že nemá velký užitek (na nic nového nepřijdeme, žádné nové řešení se neobjeví), ale vysloveně nám škodí: zesiluje emoce, vyčerpává nás, propadáme se do beznaděje, protože od tohoto opakování falešně očekáváme, že náš problém vyřeší. Ruminace je tedy často základem našich obsesí i dalších úzkostných problémů. Zdroj: www.psychologie.cz

REZERVACE

Chcete se objednat do psychologické poradny? Využijte náš rezervační formulář a zajistěte si místo sami v termínu, který Vám bude vyhovovat. Každou hodinu probíhá 1 terapie. V případě akutních stavů nebo potřeby je možné domluvit se telefonicky na individuální délce sezení. A nebo si zarezervovat více hodin za sebou přes náš rezervační formulář.

Zrušení rezervace – Prosíme klienty, potřebují z jakéhokoliv důvodu rezervacizrušit, aby tak včas učinili skrze odkaz, který najdete v emailu "Poděkování za rezervaci" a to nejpozději 2 dny před terapií.

yeshi-kangrang-iuqxv7kFj64-unsplash_07.jpg

PSYCHOLOGICKÁ

PORADNA

1 hod   |   1000 Kč

bottom of page