top of page
IC_logo_final.png

PSYCHOTERAPIE

Přijměte pozvání do naší poradny a naučte se jak změnit svůj život.

Psychoterapie
a osobnostní rozvoj

Témata, na která se můžeme společně zaměřit

v rámci psychologické terapie:

Psychologická navigace ke všem posyktovaným terapiím centra

––––––––

Existenciální a psychospirituální krize

––––––––

Úzkostné a depresivní stavy

––––––––

Vztahová, rodinná a párová problematika

––––––––

Vnitřní konflikty a ztráta životní motivace

Integrace zážitků ze změněných stavů vědomí

––––––––

Rozvíjení sebepoznání, fyzického přijetí a psychosomatika

––––––––

Praktické kroky pro zvládání životních krizí

––––––––

Uvolnění emocionálních a stresových tenzí

KDO O VÁS BUDE PEČOVAT?

Psychoterapie se již před 25 lety stala začátkem mé životní cesty a tento obor mne nepřestal nikdy fascinovat. Po Střední zdravotnické škole jsem prošla školou celostní medicíny, informační medicíny, psychosomatiky a nyní Vysokou školou aplikované psychologie. Velmi mne zajímá i somatoterapie, protože, jak často říkám - "když to nejde přes hlavu, jde to přes tělo"...

 

Mnoho lidských osudů a příběhů prošlo mou ordinací. Smutek, pláč či vztek vystřídal smích, radost či úspěch. Se svými klienty prožívám pocity bezmoci i hrdosti z dosažených cílů. Protože jen málokdo vidí za oponu všech těchto osudů, věnuji se i psaní příběhů, které otevírají dveře do zákulisí lidské psýché a mohou být další pomocí všem, kteří na cestě životem tápou. 

V neposlední řadě jsou to mé vlastní životní zkušenosti, které se mi stávají velkým darem k pochopení každého člověka v jeho osobitosti a jedinečnosti. 

moja-terapeut-monika-masaze-mojacentrum-1198x1797_edited_edited.jpg

 

Psychoterapeutka Monika Jarošová

Kombinace psychoterapie
a Xenonové inhalace

Na základě psychologické konzultace, jejíž cílem je zvědomnění zdroje psychologického “problému” (úzkost, strach, existenciální krize, napětí a stres, či intrasubjektivní konflikty), lze následně využít antidepresivního a vědomí rozšiřujícího účinku xenonu, pro usnadnění psychického "přepisu" dříve rezistentního problému. 

V “běžném” stavu vědomí zůstává zdroj psychického problému často skryt, protože ovlivňuje myšlení a introspektivní kapacitu. Třeba přítomnost strachu, stěží dovolí v poklidu nahlédnout na mechanismus jeho vzniku, nebo je málo pravděpodobné, že člověk opustí myšlenkové ruminace*, pokud se nachází ve stavu hluboké deprese. Kromě běžných psychoterapeutických postupů, může řešení vnitřních problému přinést změna vědomí, která dovolí “nahlédnout” na problém komplexně a nezatíženě jeho rušivým vlivem. Podobně to jednou vyjádřil A. Einstein: “Nelze vyřešit problém na stejné úrovni vědomí, jenž ho vytvořilo”. 

Jedním z důležitých účinků xenonu, je jeho schopnost regenerovat mysl od nahromaděné tenze a psychické únavy, následkem čehož se uvolňuje mnoho energie. Toto uvolnění způsobí pocit volnosti, lehkosti a emoční pružnosti, což je poměrně důležitý okamžik, neboť demonstruje možnost toho, jak může psychika fungovat, když není zatížená stresem a vnitřními konflikty. Pokud byl zdroj psychologického “problému” identifikován, vnitřně přijat a uzavřen, výrazně se zvýší pravděpodobnost toho, že onen stav volnosti neodezní stejně rychle, jako se objevil. Psychologická konzultace může sloužit nejen jako příprava pro xenonovou terapii (pomoc při identifikaci problému a jeho zdroje) ale i jako následná, podpůrná terapie, při které lze verbalizovat k jakým psychickým změnám během inhalace došlo, případně, zda se vyskytly nějaké komplikace, či jakým způsobem lze získanou zkušenost integrovat do každodenního života. 

 

* Ruminací nazývají psychologové mentální stav, kdy něco v mysli opakujeme stále dokola. Takový stav pro nás nejen že nemá velký užitek (na nic nového nepřijdeme, žádné nové řešení se neobjeví), ale vysloveně nám škodí: zesiluje emoce, vyčerpává nás, propadáme se do beznaděje, protože od tohoto opakování falešně očekáváme, že náš problém vyřeší. Ruminace je tedy často základem našich obsesí i dalších úzkostných problémů. Zdroj: www.psychologie.cz

REZERVACE

Chcete se objednat do psychoterapeutické poradny? Využijte náš rezervační formulář a zajistěte si místo sami v termínu, který Vám bude vyhovovat. Každou hodinu probíhá 1 terapie. V případě akutních stavů nebo potřeby je možné domluvit se telefonicky na individuální délce sezení. A nebo si zarezervovat více hodin za sebou přes náš rezervační formulář.

yeshi-kangrang-iuqxv7kFj64-unsplash_07.jpg

psychoterapie

1 hod   |   1500,- Kč

bottom of page