top of page
iStock-1333772664.jpg
IC_logo_final.png

SVĚTELNÁ TERAPIE

Fascinující technika, která posouvá naše vědomí na vyšší level

Úvod

Rádi bychom Vám představili novou techniku, kterou jsme zahrnuli do služeb centra Inca Medica. Jedná se o terapii světlem, která výborně doplňuje naše ostatní aktivity a je s nimi plně kombinovatelná.

 

Tato terapie má významné využití pro podporu či modulaci psychiky a nervového sytému, zároveň také umožňuje vstup do rozšířených stavů vědomí. Naše světelné zařízení v podstatě přestavuje jednoduchou a bezpečnou cestu jak dosahovat stavů hluboké relaxace, meditace, šamanského transu i sebepoznávacích vhledů.

Světelná terapie s přístrojem PandoraStar funguje na principu aktivace konkrétních mozkových vln, které navozují celé spektrum velmi prospěšných a léčivých stavů.

 

Vychází z vědecky potvrzeného jevu nazvaného tzv. “Brain Entertaiment” nebo “Brainwave synchronization”. Jedná se o známý předpoklad, že mozek dokáže přirozeně synchronizovat frekcence svých vln s externími periodickými rytmickými podněty. Právě tyto podněty naše terapie vytváří a může Vám zprostředkovat stavy mozkových vln od hluboké klidové regenerace až po vysoké vzrušení mysli.

 

Světelná terapie využívá ke stimulaci mozku speciálně upravené světlo, které vysílá zářivé pulsy přes 12 různých zdrojů v kompozici dvou propojených hexagramů. Světlo bliká rychlostí až stokrát za sekundu a uživatel vnímá přes zavřená víčka sled těchto optických pulsů v podobě kaleidoskopických obrazů a zajímavých vizí. Vzniklá světelná show je nejen esteticky krásná, ale zároveň funkční. Slouží k tzv. “fotickému strhávání” našeho vědomí do hlubokých stavů jednotlivých frekvenčních vln. Díky tomu, že můžeme nastavit a řídit vysílání specifických frekvencí, dokážeme stimulovat konkrétní mozková centra.

 

Genialita této terapie spočívá zejména v možnosti aktivovat příslušná centra, ke kterým nemáme za normálních okolností přístup nebo ne v dostatečné intenzitě. Můžeme si navozovat různé pozitivní psychické stavy, od zlepšení nálady a prožití štěstí přes významnou korekci strachů a stresu až k prohloubení sebepoznání. To ale není vše. Při opakování terapie dochází k dalšímu úžasnému efektu.

 

Mozek se totiž učí a tím že posilujete jeho schopnost tvořit tyto vibrační vlny, můžete jej naučit rychle vstupovat do pozitivních, aktivních či klidových stavů mysli a také tzv. stavů rozšířeného vědomí. Ve chvíli, kdy si mozek dostatečně zkušenost zafixuje, dokážete si zvolené stavy lépe navozovat sami. Díky světelné terapii tak můžeme prožívat hluboce tranzové nebo meditační stavy jako trénovaní jogýni po několika letech praxe.

 

Pro lidskou psychiku a potažmo zdraví to znamená celou škálu pozitivních benefitů. Od zvýšení vědomí, lucidity, kvalitnějšího spánku, snížení stresu, nácviku flow, úspěšnější a jasnější meditace až po získávání speciálních schopností jako je vytělesnění či dálkové pátračství.

 

Lidé se odnepaměti snažili vstupovat do změněných stavů vědomí a to různými technikami, sloužily k tomu speciální byliny, smyslové deprivace (terapie tmou či floating tanky), spánkové deprivace, repetitivní hudba a pohyb nebo dechová práce (jogýnský dech, šamanský dech). Dnes si můžeme dopřát stejný efekt pomocí zcela příjemné a komfortní metody a začít svůj mozek trénovat k vyšším výkonům. Svou psychiku si totiž můžeme řídit pokud víme jak na to.

 

Zájemcům o osobnostní a spirituální růst se doporučuje, aby chodili na “světelnou lázeň” z počátku alespoň 1x týdně, aby si jejich mozek posílil a propojil tyto konkrétní neuronální struktury.

Frekvence a mozkové vlny

Lidský mozek sám vytváří elektromagnetické pole díky elektrické aktivitě neuronů. Vědci tato pole označili a roztřídili do spektra mozkových vln (viz tabulka). Tyto mozkové frekvence odpovídají jednotlivých stavům vědomí a vnímání reality.

 

Skrze sekvenování a kontrolu blikajícího světla činí PandoraStar možné vstoupit do jakéhokoliv frekvenčního (kmitočtového) stavu od 0,1Hz do 200Hz.

 

Náš světelný přístroj Pandora Star je schopný výjimečně regulovat tok a energii vysílaného světla v různých frekvencích, vlnových délkách a intenzitách, což nabízí největší množství sekvencí mezi doposud známými přístroji.

Náš přístroj dokáže zaktivovat všech 8 druhů známých mozkových vln.

Nejpomalejší mozková frekvence, pod touto hranicí nastává koma. Doprovází je kontakt s podvědomím, mimotělesné zážitky, astrální projekce, lucidní sny i extatické stavy hluboké relaxace.

Epsylon vlny

cca 0,5 Hz

Mají velmi pomalou frekvenci. Jsou známé jako léčivé vlny, jelikož se v nich nacházíme v hlubokém spánku, kdy probíhají omlazující a opravné procesy, aktivuje se růstový hormon. Nastává vstup do podvědomí a stavu hlubokého spánku.

Delta vlny

0,5–4 Hz

Mají větší amplitudu a pomalejší frekvenci. Nazývají se také “snové vlny” jelikož jsou typické pro denní snění, hlubokou meditaci, REM spánek. Otevírají nám vzpomínky a emoce (typické při smysl. deprivaci). Skvělé pro imaginaci, kreativitu.

Theta vlny

4–7,5 Hz

Do tohoto pásma se dostáváme uvolněním fyzického napětí. Ve chvíli když spočineme k odpočinku či meditaci. Snižuje se deprese, rozvíjí kreativita, paměť, učení a koncentrace. Vlny typické pro stav pozitivního plynutí -  “FLOW”.

Alfa vlny

7,5–14 Hz

V beta vlnách se nacházíme většinu dne. Naše mysl běží standardně na těchto vlnách, kdy jsme nastavení na plnění úkolů. Jedná se o nejzákladnější a nejrychleji dosažitelný stav “připravenosti k akci” a také stav napětí, úzkosti, stresu.

Beta vlny

14–40 Hz

Rychlé mozkové vlny, které jsou stále málo prozkoumané. Dochází k výjimečné spolupráci všech částí mozku, stavům geniality, vyššího uvědomění, duchovních vhledů a vysokého vzrušení. Od těchto vln výše přichází i speciální schopnosti.

Gamma vlny

40+ Hz

Horní hranice Gamma vln je typická pro silné trancendentální zážitky, vysokofrekvenční stavy bytí, kreativní vize, nadprůměrnou aktivaci paměti a stav lidské geniality.

HyperGamma

100 Hz

Nejrychlejší známá hranice lidských mozkových vln, běžnému vědomí téměř neznámá. Doprovází stavy vysokého vědomí, vhledů a pochopení existence. Mimotělní zážitky, vize, speciální mentální schopnosti.

Lambda vlny

200 Hz

Naše terapie umožňuje každému stát se alchymistou mozkových vln a navigovat své vědomí k rozvinutí svého nejvyššího potenciálu.

 

Z biologického hlediska dochází při světelné terapii k významné aktivaci šišinky (3. oka) a optimální produkci důležitých hormonů (melatoninu, serotoninu nebo molekuly duše DMT), které řídí fungování mysli i těla.

 

Terapie má také podstatný vliv tzv. “biofeedback” (biologickou zpětnou vazbu), což je životně důležitá schopnost mozku organizovat, vyhodnocovat a odpovídat na informace přicházející ze všech tělesných systémů a orgánů.

 

Je klinicky dokázané že terapie zlepšuje HRV srdeční frekvence, snižuje kortizol a snižuje sympatickou nervovou aktivitu. Dochází též k celkové regeneraci hormonální soustavy. Výzkum všech efektů na lidské zdraví není zdaleka ještě prozkoumán a stále se objevují nové informace.

 

Pandora Star Terapie má velmi široké využití i publikum příznivců. Využívá se na celém světě výzkumníky vědomí, odborníky na biofeedback, příznivci mindfullness, biohackery, mentory osobního rozvoje, jógýny a mystiky. Je vhodná pro managery s vysokým požadavkem mentální koncentrace, studenty, sportovce a ostatní a podávající vyšší psychické i fyzické výkony.

 

Hlavní účinek terapie se může dostavit již těsně po světelné expozici, zejména ale až v následujících hodinách a dnech. Lidé popisují pocity “rozsvícení mozku” “stavů štěstí, prosté bezdůvodné radosti, pracovní motivace v každé činnosti nebo hlubší spánek. Na spirituální úrovni pak návštěvníci vnímají probuzení kundalini energie, stavy návratu do božského světla, setkávání se s astrálními bytostmi a další jasné vize. Účinky doznívají až týden po terapii.

pandora2-edit.jpg

HISTORIE SVĚTELNÉ TERAPIE

Od roku 1924 kdy byl Hansem Bergerem vynalezen elektroencefalogram (EEG) získali vědci skvělý nástroj jak detekovat činnost aktivity neuronů a celých mozkových center. Bylo zjištěno, že různé stavy vědomí jsou přímo spojeny s konkrétním elektrochemickým prostředím a aktuální architekturou mozku. Podle zapojení mozkových center a odpovídajícího elektromagnetického “napětí” bylo rozděleno 5 základních mozkových vln. Každá z těchto vln dopovídá specifickému stavu vědomí a mysli.

 

Dále bylo zjištěno že mozek reaguje na intenzitu a rytmus světla, bylo vynalezeno světlo stroboskopické, které navozovalo psychedelické účinky. Tento výzkum se rozšíříl zejména v 60 letech, kdy byl o rozšířené stavy zvýšený zájem, vznikly tzv. “stroje snů”. Technologie se do dnešního dne velmi posunula. Na rozdíl od původního stroboskopu jsou nové přístroje vybavené řadou světelných sekvenovaných světel, které cíleně vytváří harmonii propojením konkrétních mozkových drah, které umožní soudržné stavy mozkových vln.

 

Přístroj Pandora Star, který Vám představujeme, sestrojil Todd Acamesis. Todd prožil v dětství zážitek blízké smrti a od té doby se u něj rozvinuly speciální a jasnovidné schopnosti. Později byl díky studiím neurovědy inspirován k sestavení tohoto přístroje. Přístroj si získal velkou mezinárodní pozornost a naše centrum navázalo s Toddem spolupráci. V kombinaci světelené metody s Xenonovou terapií držíme světové prvenství.

Doporučení a informace k terapii

Doporučujeme před terapií pít více vody či jiných tekutin, jelikož některé programy terapie zvyšují průtok krve v mozku. Nepijte alkohol minimálně 12 hodin před terapií. Neměli by jste mít výrazně zarudlé, unavené a podrážděné oči po dlouhé práci před monitory. Pokud jsou Vaše oči pouze lehce unavené z jakékoliv předchozí světelné expozice, doporučujeme si s sebou vzít sluneční brýle a případně je během terapie nasadit. Upozorňujeme, že citliví jedinci mohou po prvních terapiích cítit druhý den unavené oči, v klidu tyto potíže rychle odezní.

 

Před terapií není potřeba žádná speciální příprava. Zdraví lidé ji mohou podstoupit bez omezení, pro jistotu si zkontrolujte výčet kontraindikací níže.

 

Světelná terapie Pandora Star má nejlepší výsledky při celkovém uvolnění. Při terapii ležíte na lůžku se zavřenýma očima a v pohodlí relaxujete. Můžete kdykoliv vstát a odejít, nejste ničím omezení. Terapie se dá přerušit, udělat přestávku a znovu pokračovat. Terapie je skvěle kombinovatelná s dalšími druhy vnitřní mentální práce. Můžete při ní vyzkoušet různé druhy autohypnózy, vizualizací, afirmací, meditací či dechových cvičení.

 

Vizuální mozková rezonance je také podpořena poslechem speciálně určených zvukových hemisingů, které posloucháte během terapie přes sluchátka. Nabídneme Vám speciální hudební skladby i jedinečnou mluvenou meditační navigaci.

 

Pro zájemce o spirituální práci je tu možnost kombinace s Xenonovou terapií. Tato možnost se otevírá až po absolvování obou terapií zvlášť a po konzultaci s odborným personálem centra.

KONTRAINDIKACE

Mějte prosím na paměti, že existuje řada kontraindikací pro použití lampy PandoraStar. Pokud odpovíte ano na kteroukoli z následujících vět, nesmíte lampu používat  (*včetně historie):

 

• Epilepsie nebo jakýkoli druh záchvatu, rodinná anamnéza epilepsie*

• Psychologické nebo psychiatrické stavy, včetně psychózy*

• Vysoká deprese/úzkost s medikací*

• Srdeční stav/mrtvice*

• Poranění mozku/chirurgický zákrok/těžké poranění hlavy/otřes mozku*

• Fotosenzitivní léky*

• Rekreační/psychoaktivní užívání drog 24 hodin před použitím lampy

• Zdravotní problémy vyžadující léčbu

• pacienti s kardiostimulátorem*

• Těhotenství

• Ošetření obličeje laserem za poslední měsíc

• Pod vlivem drog/alkoholu

• Infekce a poruchy kůže pokožky hlavy

• Nedávná operace

• Trombóza, Embolie

• Spastické stavy

 

Světelnou terapii Pandora Star neposkytujeme dětem do 18 let a těhotným ženám.

Benefity

Světelná terapie s Pandora Star nabízí širokou škálu benefitů.

Prohloubení
meditace

Účinný nástroj sebepoznání, mystických vhledů a pochopení existence. Vhodný i pro regrese.

Mentalni_posila_360x360.jpg

Mentální
posila

Zlepšuje koncentraci, paměť, učení a psychické schopnosti. Vhodné i pro degenerativní a lehčí formy psych. onemocnění.

Energetická vzpruha

Terapie je výborná pro práci s energií těla. Prospěšné frekvence jsou výživou pro mozek, hormonální systém i tělo.

Pozitivní mysl
a flow

Odstraňuje strachy, stres, vyčerpání, stavy vyhoření, depresi. Dodává pocit pohody.

Programování
podvědomí

Díky navození transu a hypnózy vhodné pro vizualizační práci a přepis obsahů našeho podvědomí.

Uzemnění a 
vyrovnání emocí

Navozuje stavy uzemnění, propojení s planetou a životem, uvolnění traumatu a stav láskyplné sounáležitosti s bytím.

Vnitřní klid
a spánek

Umožňuje hluboké relaxační uvolnění, pomáhá při nespavosti, zesiluje schopnosti meditace.

Lucidní snění
a OOBE

Nácvik speciálních schopností jako je lucidní snění a vědomé opouštění těla. Aktivace šišinky.

Zdravé sebevědomí

Terapie pomáhá nacházet vlastní identitu i roli ve světě. Nacházíme sebejistotu i kreativitu při náročných rozhodnutích.

REZERVACE

Neváhejte a zarezervujte se na volné termíny. Nezapomeňte, že na terapii můžete jít i ve dvojici za výhodnější cenu. Registrace je vždy pouze na jednoho a druhý přijde v doprovodu.

Zrušení rezervace – Prosíme klienty, potřebují z jakéhokoliv důvodu rezervaci zrušit, aby tak včas učinili

skrze odkaz, který najdete v emailu "Poděkování za rezervaci" a to nejpozději 2 dny před terapií.

iStock-1333772664.jpg

Světelná
terapie

+JEJÍ KOMBINACE

od 30 min   |   od 500 Kč

* platba na místě hotově či kartou

CENÍK

Základní cena za světelnou terapii je od 500,- za 30 min. Ostatní jsou ceny rozepsané níže:

 

SVĚTLO PANDORA SAMOSTATNĚ

do 30 min – 500,- Kč / 1 osoba

do 60 min - 1000,- Kč / 1 osoba

do 30 min – 800,- Kč / 2 osoby

do 60 min - 1600,- Kč/ 2 osoby

SVĚTLO PANDORA + VODÍK nebo KYSLÍK

Světlo a kyslík/vodík - 30min. - 700 Kč

Světlo a kyslík/vodík - 60min. - 1390 Kč

Upozorňujeme, že pokud zájemce přijde na terapii s přímou kontraindikací zaplatí konzultační poplatek 500,-Kč. 

V případě přerušení terapie po úvodním programu nebo nedostavení se bez omluvy účtujeme 250,-Kč.

bottom of page